Elementen die naleving van de AVG ondersteunen bij bedrijven en organisaties

Begeleiding voor AVG

Begrijp wat uw bedrijf of organisatie nodig heeft om in overeenstemming te zijn met de AVG.

Impactbeoordeling

Beoordeel eventuele gegevensverwerking die kan resulteren in een hoog risico voor betrokkenen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Geef uw FG of de verantwoordelijke partijen de middelen die zij nodig hebben om continue naleving in te voeren en te overzien.

Beheer

Genereer aangepaste gegevensbeschermingsrichtlijnen en contracten en lever deze aan uw cliënten.

Werknemers

Breng uw personeel snel op de hoogte van gegevensbescherming aan de hand van training en bewustmakingsprogramma’s.

Nalevingsbeoordeling

Creëer een profiel op basis van uw activiteiten en breng uw gegevensbeheer in kaart om daarmee een aangepast gegevensbeschermingsprogramma te genereren.

Gegevensuitwisseling

Beperk uw aansprakelijkheid door contractueel vast te leggen wat andere verwerkingsverantwoordelijken kunnen doen met de persoonlijke gegevens die u met hen deelt.

go to subject access request

Naleving

Beheer toestemming van betrokkenen, HR-praktijken, gebruik en beveiliging van informatie, en elektronische marketing en profilering.

Gegevensinbreukbeheer

Beheer reacties juist en rapporteer inbreuk op persoonlijke gegevens aan de betreffende autoriteiten.

Verwerkers

Bescherm de persoonlijke gegevens die u uitbesteedt aan externe partijen, zoals een bedrijf dat salarisadministratie verzorgt.

SAR Subject access request

Beheer toegang betrokkenen

Bescherm de rechten van betrokkenen door gehoor te geven aan hun verzoeken om toegang tot en rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van hun informatie.

De elementen van de GDPR365-software kunnen u helpen bij het voorbereiden op de AVG.

Ons team helpt u begrijpen hoe de verordening op u van toepassing is en biedt een zelfbedieningstool met concrete stappen om aanhoudende naleving van de AVG te bereiken en garanderen.

MELD U AAN VOOR EEN PROEFACCOUNT PRAAT MET ONS OVER NALEVING