Proč je soulad s ochranou osobních údajů prospěšný Vašemu podnikání?

3 reasons why compliance is good for you

Podnikatelé se diví ochraně osobních údajů, která je přijímaná po celém světě se ptají: proč bych se takovým předpisy měl řídit a jaký prospěch mi to vůbec přinese?

Nové zákony na ochranu osobních údajů umožňují pohlížet na ochranu osobních údajů její manažment svěžím okem. Informace a osobní údaje, kterými Vaše firma o svých zákaznících jsou opravdu cenné. Osobní údaje patří klientům a neměly by být považovány za samozřejmost, protože klienti mohou odvolat právo užívat své osobní údaje. To znamená, že jste správcem jejich údajů, měli byste s nimi pečlivě zacházet.

Pokud nakládáte s osobními údaji v souladu s ochranou osobních údajů, takový stav skrývá mnoho výhod, a některé zde uvádíme

1. Vytváříte důvěru

Pokud jasně uvedete, co děláte s shromážděnými informacemi (prostřednictvím vašeho oznámení o ochraně osobních údajů), budou vaši zákazníci rozumět tomu, jakým způsobem jejich údaje užíváte, a abudete udržovat vztah založený na důvěře, pokud jde o ukládání dat. V době falešných zpráv, narušení dat, počítačové kriminality a kybernetické zranitelnosti se stále více společností a jednotlivců rozhodne podnikat s důvěryhodnými společnostmi, které nakládají s osobními údaji náležitým způsobem..

2. Rozšíříte své obchodní příležitosti

Tím, že budete udržovat souladu, budete moci rozšířit svůj dosah na velké společnosti, organizace a vlády. Tyto instituce budou vyžadovat, aby vaše podnikání bylo v souladu se ochraou osobních údajů předtím, než vůbec pomyslí na to, že by s Vámi obchodovali. Důvodem je, že s nimi vyměníte osobní údaje a z tohoto důvodu budete oba odpovědní za narušení bezpečnosti. Najali byste si na zpracovávání osobních údajů firmu, která není v souladu s takovou úpravou za těchto okolností? Asi ne.

Příkladem je clodový poskytovatel CRM s klienty po celém světě, kteří využívají službu CRM k komunikaci s evropskými zákazníky. Pokud by poskytovatel cloudové CRM služby utrpěl únik dat jednotlivců v Evropě, poskytovatel CRM a společnost využívající jeho službu budou společně právně odpovědné a pokuta bude potenciálně uložena podle nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR).

Klíčem tedy je být v souladu a zajistit, abyste se s poskytovateli služeb dohodli na potvrzení jejich souladu. Pak budete chráněni proti jejich porušení.

3. Vaši zaměstnanci se budou cítit komfortněji

Zákony o ochraně soukromí se rovněž vztahují na osobní údaje zaměstnanců. Pokud vaše firma je v souladu s požadavky, vaši zaměstnanci budou vědět, že náležitě pečujete o jejich osobní údaje a zajistíte jejich důvěrnost v případě potřeby. Údaje o fyzickém a duševním zdraví zaměstnanců jsou často známy na HR odděleních a jejich zneužití a nezodpovědné šíření těchto informací může způsobit extrémní škodu jednotlivci. Vaše organizace musí zajistit, aby byly zavedeny kontroly, postupy a zásady, aby se tak nestalo.
Závěrem: Pokud jste v souladu, vytvoříte důvěryhodné prostředí pro klienty i zaměstnance a zajistíte, že subdodavatelé budou řádně kontrolováni. Je zřejmé, že výhodou souladu je konkurenceschopnější podnikání.

Užívání osobních údajů vyžadovalo přehodnocení. Nyní musíte zajistit, aby vaše firma zavedla řízení osobních údajů a byla v souladu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *