Funkce podporující soulad s GDPR ve firmách a organizacích

GDPR návod

Poznejte, co vaše firma nebo organizace potřebuje, aby dodržovala požadavky GDPR

Posouzení dopadu

Posuďte jakékoli zpracování údajů, které by mohlo vést k vysokému riziku pro subjekty údajů.

Pověřenec ochrany osobních údajů

Poskytněte svému pověřenci pro ochranu údajů nebo odpovědným osobám nástroje pro implementaci a dohled nad soustavným dodržováním legislativy.

Řízení firmy

Vygenerujte a dodejte dokumenty týkající se ochrany osobních údajů a smlouvy přímo vašim klientům.

Zaměstnanci

Přesvěčte své zaměstnace, aby urychlili ochranu svých osobních údajů prostřednictvím školení a zvyšování povědomí.

Posouzení souladu

Vytvořte profil dle vaši činnosti a mapujte správu dat a uzpůsobte si program ochrany osobních údajů na míru.

Sdílení dat

Omezte svou odpovědnost smluvním vymezením toho, co ostatní správci mohou dělat s osobními údaji, které s nimi sdílíte.

l

 

l data you share with them.

Soulad

Spravujte souhlasy subjektů údajů, postupy v oblasti lidských zdrojů, užívání a bezpečnost informací a elektronický marketing a profilování.

Řízení datových incidentů

Spravujte reakce na datové incidenty a oznamujte porušení ochrany osobních údajů příslušným orgánům.

Zpracovatel

Chraňte osobní údaje, které předáváte externím stranám, jako je např. mzdová či účetní společnost.

Řízení přístupu subjektu údajů

Chraňte práva subjektů údajů tím, že budete reagovat na jejich žádosti o přístup k informacím, opravu, vymazání a přenositelnost.

Funkce softwaru GDPR365 vám pomohou připravit se na GDPR.

Náš tým vám pomůže pochopit, jak se na vás nařízení vztahuje a poskytuje samoobslužný nástroj s konkrétními kroky k dosažení a zajištění plynulého souladu s GDPR.

REGISTRUJTE ZKUŠEBNÍ ÚČET PROMLUVTE SI S NÁMI O COMPLIANCE