Funkce podporující soulad s GDPR ve Vaší organizaci

GDPR návod

Zjistěte, co Vaše  organizace potřebuje udělat k zajištění souladu s GDPR.

Posouzení dopadu

Posuďte dopady jakéhokoliv nakládání s osobními údaji, které může vést k vysokému riziku pro Vaše subjekty údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Poskytněte svému pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo odpovědným osobám nástroje pro implementaci a dohled nad soustavným dodržováním legislativy.

Správa organizace

Vygenerujte dokumenty týkající se ochrany osobních údajů a dodejte je přímo Vašim klientům.

Zaměstnanci

Motivujte své zaměstnace k zefektivnění ochrany osobních údajů prostřednictvím školení a zvyšování povědomí.

Posouzení souladu

Nastavte svůj účet podle povahy Vaší činnosti, mapujte správu dat a uzpůsobte si program ochrany osobních údajů na míru.

Sdílení dat

Minimalizujte smluvně svoji odpovědnost při sdílení osobních údajů s jinými správci.

Soulad

Spravujte souhlasy subjektů údajů, HR postupy, pravidla pro užívání a bezpečnost údajů, elektronický marketing a profilování.

Řízení datových incidentů

Reagujte na datové incidenty a plňte svoji oznamovací povinnost vůči Úřadu na ochranu osobních údajů a dotčeným lidem.

Zpracovatel

Chraňte osobní údaje, které předáváte svým smluvním partnerům, jako např. účetním.

Přístup subjektu údajů

Respektujte práva lidí včasnou reakcí na jejich žádost o přístup k informacím nebo opravu, vymaz či přenos dat.

Funkce softwaru GDPR365 Vám pomohou zajistit soulad s GDPR.

Náš tým Vám pomůže pochopit, jak Vás nařízení ovlivní a poskytne Vám samoobslužný nástroj s konkrétními kroky k dosažení a průběžnému udržování souladu s GDPR.

VYTVOŘTE SI ZKUŠEBNÍ ÚČET PROMLUVTE SI S NÁMI O COMPLIANCE