Zjednodušení souladu pro firmy a organizace

Obecné otázky k GDPR

Jistě, jednoduše si zvolíte odpovídající balíček.

Ano, časové pásmo lze nastavit plně podle Vaší preference.
Shlédněte prosím videa dostupná v sekci nápověda na adrese: http://help.gdpr365.com.
GDPR365 bylo navrženo pro práci s veškerými běžnými prohlížeči, jako např. Internet Explorer 11, Edge, Chrome, Firefox a Safari. Systém funguje rovněž i na tabletech (vč. iPad) nebo smartphonech.
Ne. Systém umožňuje nahrát pouze osobní údaje uživatelů systému, a dále jména a emailové adresy Vašeho personálu.

Velmi snadno – v části Organizace / Předplatné Vašeho GDPR365 zvolte požadovaný plán a preferovanou platební metodu.

Ne, platbu uskutečníte až tehdy, když se rozhodnete pro využití plné verze GDPR365.

Ano, zaregistrujte se na naší webové stránce a získejte 14 dní bezplatného používání na zkoušku.

GDPR přináší dobrou úpravu ochrany osobních údajů; bylo ale psáno spíše s ohledem na potřeby jednotlivců než na potřeby organizací a podnikatelů. Náš tým disponuje vlastní širokou zkušeností z prostředí mladých technologických společností a vnímá tak bezpečnost dat a ochranu soukromí z pohledu organizací. GDPR365 poskytuje nástroje pro školení personálu, s cílem zajistit, aby každý člen týmu měl patřičné povědomí o obsahu GDPR a postupech potřebných k zajištění a prokázání souladu s ním.

Po celou dobu Vašeho užívání GDPR365 je Vám k dispozici emailová podpora, stejně jako přístup do naší nápovědy, která obsahuje texty, videa, webináře a diskuze, napomáhající k nekomplikovanému ovládání našeho systému. Tuto nápovědu naleznete zde: http://help.gdpr365.com.

Ano. Dokumenty lze nahrát do systému a následně je upravovat nebo distribuovat personálu, stejně jako evidovat jejich prostudování a akceptace ze strany zaměstnanců.

Často pokládané otázky

Jde o Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Od 25.5.2018 mu podléhají veškeré organizace, které používají osobní údaje.

GDPR chápe “osobní údaj” jako jakoukoliv informaci, s jejíž pomocí lze identifikovat fyzickou osobu. Tyto podmínky splňuje např. jméno, email nebo umístění fyzické osoby. Rovněž jde o IP adresu a chování jednotlivce on-line.

1. Fyzické osoby získaly významná nová práva, jako např. “právo být zapomenut”. 2. Získání souhlasu se zpracováním osobních údajů je nyní náročnější a souhlas může být kdykoliv odvolán. 3. Organizace jsou odpovědné za bezpečnost dat a jsou povinné ohlašovat bezpečnostní incidenty. 4. Oznámení o ochraně osobních údajů musí obsahovat povinné náležitosti. 5. Převody osobních údajů organizacím mimo území EU podléhají specifickým podmínkám. 6. Organizace mimo území EU se budou muset podřídit místnímu právu, chtějí-li zpracovávat osobní údaje osob z EU.

Pokud je výsledkem takového zpracování jakákoliv databáze údajů, pak ano. Naopak, pokud jde pouze o nahodilé zpracování, z něhož se netvoří strukturovaná databáze osobních údajů, pak se na něj GDPR nemusí vztáhnout.

Ano. GDPR se vztahuje na veškeré organizace, které nabízejí své zboží nebo služby EU rezidentům, ať už za úplatu nebo zdarma, stejně jako na veškeré organizace, které monitorují chování EU rezidentů.

Vystavíte se hrozbě pokuty až do výše 20.000.000,- EUR nebo 4% Vašeho celosvětového ročního obratu, a to podle toho, která částka je větší. Zároveň můžete čelit žalobám dotčených subjektů údajů (lidí).

Průvodce problematikou GDPR, stejně jako rady v této oblasti, nabízejí veškeré dozorové orgány, stejně jako některé nezávislé organizace. Různé služby v této oblasti dále nabízí profesionálové z řad IT, právníků a security.

Ano. Pokud nabízíte své zboží nebo služby EU rezidentům, musíte být s GDPR v souladu

Systém je vhodný pro využití ze strany DPO, stejně jako jakýchkoliv podnikatelů nebo organizací, které potřebují zajistit svůj soulad s GDPR. GDPR365 je komplexní služba, která zjednodušuje a pomáhá řídit Váš program ochrany dat.