Zjednodušení souladu pro firmy a organizace

Obecné otázky k GDPR

Jistě, jednoduše si zvolíte odpovídající balíček.

Ano, časové pásmo lze nastavit plně podle Vaší preference.
Shlédněte prosím videa dostupná v sekci nápověda na adrese: http://help.gdpr365.com.
GDPR365 bylo navrženo pro práci s veškerými běžnými prohlížeči, jako např. Internet Explorer 11, Edge, Chrome, Firefox a Safari. Systém funguje rovněž i na tabletech (vč. iPad) nebo smartphonech.
Ne. Systém umožňuje nahrát pouze osobní údaje uživatelů systému, a dále jména a emailové adresy Vašeho personálu.

Velmi snadno – v části Organizace / Předplatné Vašeho GDPR365 zvolte požadovaný plán a preferovanou platební metodu.

Ne, platbu uskutečníte až tehdy, když se rozhodnete pro využití plné verze GDPR365.

Ano, zaregistrujte se na naší webové stránce a získejte 14 dní bezplatného používání na zkoušku.

GDPR přináší dobrou úpravu ochrany osobních údajů; bylo ale psáno spíše s ohledem na potřeby jednotlivců než na potřeby organizací a podnikatelů. Náš tým disponuje vlastní širokou zkušeností z prostředí mladých technologických společností a vnímá tak bezpečnost dat a ochranu soukromí z pohledu organizací. GDPR365 poskytuje nástroje pro školení personálu, s cílem zajistit, aby každý člen týmu měl patřičné povědomí o obsahu GDPR a postupech potřebných k zajištění a prokázání souladu s ním.

Po celou dobu Vašeho užívání GDPR365 je Vám k dispozici emailová podpora, stejně jako přístup do naší nápovědy, která obsahuje texty, videa, webináře a diskuze, napomáhající k nekomplikovanému ovládání našeho systému. Tuto nápovědu naleznete zde: http://help.gdpr365.com.

Ano. Dokumenty lze nahrát do systému a následně je upravovat nebo distribuovat personálu, stejně jako evidovat jejich prostudování a akceptace ze strany zaměstnanců.

Vypršením Vaší zkušební verze bude Váš účet zmrazen, ale stále budete mít možnost aktivovat si své předplatné. Pokud si budete přát zkušební období prodloužit, obraťte se na adresu: podpora@gdpr365.com. Po uplynutí 3 měsíců budou veškerá vnesená data do systému trvale odstraněna.

Stačí se zaregistrovat a ihned získáte přístup do systému, a to zdarma na dobu 14 dnů.

Ano, uživatele lze smazat.

Po uplynutí minimální délky předplatného lze smlouvu zrušit výpovědí zaslanou emailem na adresu: podpora@gdpr365.com.

Data jsou uchovávána v datových centrech AWS situovaných v Irsku a Německu, tzn. vždy na území EU.

GDPR365 je hostováno ze strany Amazon Web Services (AWS), a to za pomoci nejnovější techniky k zajištění bezpečnosti dat. Pro více informací o tomto tématu nás prosím neváhejte kontaktovat

Jakmile si založíte svůj účet a nastavíte přístupové heslo, systém Vás do Vašeho GDPR365 automaticky přihlásí. Pro další přihlášení klikněte na tlačítko “login” na domovské stránce anebo použijte tento odkaz: https://app.gdpr365.com/.

GDPR365 nabízí role administrátora, compliance a HR. Kromě toho můžete udělit či odebrat jednotlivá oprávnění kterémukoliv z těchto uživatelů. S osobami, které nemají přístup do systému, pak můžete komunikovat za pomoci dalších funkcionalit.

Minimální počet uživatelů jsou 2. V případě balíčku “Podnik” není maximální počet uživatelů stanoven.

V části Organizace / Uživatelé Vašeho GDPR365 klikněte na tlačítko “Přidat nové”.

Často pokládané otázky

Jde o Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Od 25.5.2018 mu podléhají veškeré organizace, které používají osobní údaje.

GDPR chápe “osobní údaj” jako jakoukoliv informaci, s jejíž pomocí lze identifikovat fyzickou osobu. Tyto podmínky splňuje např. jméno, email nebo umístění fyzické osoby. Rovněž jde o IP adresu a chování jednotlivce on-line.

1. Fyzické osoby získaly významná nová práva, jako např. “právo být zapomenut”. 2. Získání souhlasu se zpracováním osobních údajů je nyní náročnější a souhlas může být kdykoliv odvolán. 3. Organizace jsou odpovědné za bezpečnost dat a jsou povinné ohlašovat bezpečnostní incidenty. 4. Oznámení o ochraně osobních údajů musí obsahovat povinné náležitosti. 5. Převody osobních údajů organizacím mimo území EU podléhají specifickým podmínkám. 6. Organizace mimo území EU se budou muset podřídit místnímu právu, chtějí-li zpracovávat osobní údaje osob z EU.

Průvodce problematikou GDPR, stejně jako rady v této oblasti, nabízejí veškeré dozorové orgány, stejně jako některé nezávislé organizace. Různé služby v této oblasti dále nabízí profesionálové z řad IT, právníků a security.

Ano. Pokud nabízíte své zboží nebo služby EU rezidentům, musíte být s GDPR v souladu

Výhody jsou jasné. Proces zajištění souladu je skvělá příležitost k revizi Vašich interních pravidel a postupů, nejen pokud jde o správu dat. Náležitým proškolením Vašeho personálu, stejně jako adekvátním informováním svých klientů, posílíte svou pověst zodpovědné a důvěryhodné značky. V průběhu datového mapování, tvorby gap (rozdílové) analýzy a implementace nových pravidel navíc nejen posílíte bezpečnost v této oblasti, ale získáte také skvělý přehled o tom, jaká data držíte, jak s nimi nakládáte a co můžete do budoucna dělat efektivněji.

Organizace, které pracují s citlivými osobními údaji, jako např. údaje o zdraví nebo biometrické údaje, by měly věnovat zajištění ochrany dat zvláštní pozornost. Organizace s horší pověstí, pokud jde o ochranu dat, jako např. organizace činné v oboru přímého elektronického marketingu nebo sociálních médií, by se měly zvlášť zaměřit také na své postupy získávání souhlasů a zajištění řádného výkonu práv subjektů údajů.

Souhlas musí být výslovný, opt-in povahy a svobodně udělený. Naopak dosud hojně využívaný opt-out souhlas není nadále akceptován.

DPO musíte jmenovat tehdy, pokud jste orgánem veřejné moci, nebo organizací, která provádí pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů nebo zpracovává citlivé osobní údaje.

Systém je vhodný pro využití ze strany DPO, stejně jako jakýchkoliv podnikatelů nebo organizací, které potřebují zajistit svůj soulad s GDPR. GDPR365 je komplexní služba, která zjednodušuje a pomáhá řídit Váš program ochrany dat.